background
„Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
„Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
„Met elkaar genieten van de natuur“
„Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“
  • „Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
  • „Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
  • „Met elkaar genieten van de natuur“
  • „Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“

Stichting Land van Borsele zet in op Nieuwe Economie

In augustus organiseerde de Stichting Land van Borsele een bijeenkomst voor een groep enthousiaste bestuurders en ondernemers. Samen gingen zij op zoek naar nieuwe businessmodellen voor Borsele en uiteindelijk heel Zeeland. In Schapenboerderij de Schaapskooi in Heinkenszand werd hiermee de aftrap gegeven voor ‘de nieuwe economie’, een nieuwe manier van organiseren en ondernemen op basis van maatschappelijke innovatie en cocreatie.

De samenleving verandert immers. De economische recessie dwingt ons tot andere keuzes. Consumenten worden mondiger en stellen andere eisen. Er ontstaat een steeds grotere vraag naar eerlijke en lokale producten. De rol van de overheid verschuift. Vanwege al deze ontwikkelingen is er een andere aanpak nodig om positieve ontwikkelingen te kunnen bewerkstelligen: de nieuwe economie.

Professor Jan Jonker van de Radboud Universiteit Nijmegen, fenomeen op het gebied van nieuwe businessmodellen, motiveerde de deelnemers met een inspirerend verhaal over zijn ervaringen. Zo beschreef hij twaalf voorbeelden van nieuwe businessmodellen. Van de blue car, een auto die nooit hoeft te tanken en kleding van afgedankte melk tot het Project Zero in Denemarken. Een hele regio heeft zich hier georganiseerd rondom diverse nieuwe businessmodellen. Hij stond stil bij de uitgangspunten van deze nieuwe aanpak en benoemde als basis van de nieuwe economie de samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid. Binnen deze samenwerking staat niet langer de financiële opbrengst centraal. Onder andere maatschappelijk, ecologische en sociale waarden spelen een net zo belangrijke rol.

De Stichting Land van Borsele biedt een platform waar vandaan de regionale kansen voor de nieuwe economie ontwikkeld kunnen worden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor wat de stichting aanduidt als ‘streekholders’. Dit zijn ondernemers, belangenorganisaties, overheden en natuurlijk de bewoners die met liefde en hart voor de streek zich in willen zetten voor het Land van Borsele. Actieve participanten die eigenaarschap tonen voor de streek. Zij geven inhoud aan de stichting. De stichting stimuleert dan ook juist deze streekholders om de kansen van de nieuwe verdienmodellen aan te grijpen.

Ook zal gekeken worden welke schakelingen er zijn te maken met de input voor de gebiedsagenda uit de laatste Borsele Borrel.