background
„Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
„Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
„Met elkaar genieten van de natuur“
„Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“
  • „Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
  • „Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
  • „Met elkaar genieten van de natuur“
  • „Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“

's-Heerenhoek

's-Heerenhoek is met ruim 1900 inwoners één van de wat grotere kernen van de gemeente Borsele. Het dorp is ontstaan na de inpoldering van de Borsselepolder in 1616. De vroegere naam van dit dorp was Calishoek. In het centrum van het dorp staat de uit 1870 daterende neogotische Rooms-Katholieke kerk.

Het dorp is, vooral bij de jongeren, bekend om zijn uitgaansmogelijkheden. Ook is het een plaats waar het goed carnaval vieren is. Vooral de grootste optocht op zondagmiddag trekt steeds meer belangstellenden naar Paerehat, de dorpsnaam tijdens carnaval. Het dorp kent een zeer boeiend en rijk geschakeerd verenigingsleven. Het voorzieningenniveau is hoog.