background
„Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
„Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
„Met elkaar genieten van de natuur“
„Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“
  • „Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
  • „Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
  • „Met elkaar genieten van de natuur“
  • „Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“

Voorwaarden

Deelnamevoorwaarden Foto van de Maand Land van Borsele

 
Artikel 1
Deelname aan de fotowedstrijd van Land van Borsele staat open voor iedereen, de organisatoren en juryleden van de fotowedstrijd uitgesloten.
 
Artikel 2
De ingezonden foto’s moeten in de gemeente Borsele zijn genomen.
 
Artikel 3
De foto’s voor de wedstrijd kunnen via info@landvanborsele.nl worden ingezonden.
 
Artikel 4
Vul bij inzending uw persoonlijke gegevens in de formuliervelden in en voorzie de foto eventueel van een kort bijschrift of vermeld de locatie waar de foto is genomen. Wanneer uw foto de Foto van de Maand is, worden uw naam en het onderschrift van de foto op de website gepubliceerd. Uw e-mailadres wordt na afloop van de maand waarin u heeft deelgenomen éénmalig door Land van Borsele gebruikt voor het bekendmaken van de maandwinnaar.
 
Artikel 5
Aangezien de foto's in principe op groot formaat afdrukbaar moeten zijn, ontvangen wij inzendingen graag in de beste JPEG kwaliteit, met een maximale grootte van 6 Mb en minimaal 300 dpi.
 
Artikel 6
Per deelnemer aan de wedstrijd mogen per maand maximaal drie foto’s worden ingestuurd. Foto's mogen gedurende de looptijd van de wedstrijd maar één keer worden ingestuurd en mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
 
Artikel 7
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd gehaald worden.
 
Artikel 8
De fotografen moeten de auteursrechten van de ingezonden fotowerken bezitten. Zij moeten de organisatie vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De auteurs verlenen toestemming voor expositie en publicatie van de foto’s in elk formaat en/of uitsnede. Door het inzenden van uw foto machtigt u de organisatie van Land van Borsele automatisch om uw foto zonder enige vergoeding rechtenvrij te gebruiken voor promotiedoeleinden. Uw foto en tekst worden opgeslagen in onze databank.
 
Artikel 9
Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd.
 
Artikel 10
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.