background
„Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
„Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
„Met elkaar genieten van de natuur“
„Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“
  • „Samen met de kinderen de natuur ontdekken“
  • „Lekker uitwaaien aan de Westerschelde“
  • „Met elkaar genieten van de natuur“
  • „Bijzondere evenementen in een bijzondere omgeving“

Land van Borsele

Borsele wordt gekenmerkt door bronnen van energie. Die hebben het landschap gevormd en bepalen nog steeds de omgeving zoals je die nu aantreft.

De Westerschelde is een enorme energiestroom die in het verleden de bewoners noodzaakte om hun land met dijken te beschermen. Tegenwoordig bieden de vele kilometers zeedijk een prachtig uitzicht over de drukbevaren scheepsroute. Het water overgaand in lucht en wolkenpartijen creëert een bijzondere horizon met zijn eigen kleurenschouwspel. Daarbij is de werking van eb en vloed één van de oerbronnen van energie.

Het Borselse polderlandschap ontstond al in de 12e eeuw. Het is het resultaat van de energie van de mensen die zich verdedigden tegen de kracht van het water. De slingerende dijkjes die de stroom van het water in dat verre verleden volgden, markeren nu de routes van wandelaars en fietsers. Meidoornhagen en wilde bloemen, regelmatige rijen bomen en grazende schapen kleden het landschap verder aan. Niet voor niets is een groot deel van de regio aangemerkt als beschermd, nationaal landschap. In de vijftien diverse en karakteristieke dorpskernen wisselen verstilde beelden en nieuw woonelan elkaar af.

Borsele is met haar talrijke boomgaarden met appel- en perenbomen en zwarte bessenstruiken de grootste fruitproducent van Nederland. Als de bloesem bloeit, overweldigend in liefelijkheid. En wat een energie geeft al dat in vruchten opgeslagen zonlicht! Te koop via stalletjes langs de weg en bij boerderijwinkeltjes in de typerende zwarte schuren. De veelal kleine landbouwpercelen omringd door dijken, watergangen en kreken zorgen voor een omgeving die vraagt om onthaasten. Hier kunnen mensen bijkomen van de waan van de dag en hun eigen accu weer opladen.

Borsele heeft alle historische, gangbare en in ontwikkeling zijnde energiebronnen binnen haar grenzen. Oude windmolens, biomassa, kolen- en gasgestookte elektriciteitcentrales, een kerncentrale, windturbines, getijdenmolen, olieraffinaderij en zonnecollectoren. Van de historische molens zijn er nog zes werkende korenmolens. De moderne industrie gevestigd in de zuidwesthoek van de regio zorgt voor veel energieke bedrijvigheid. Het staat in groot contrast met de rust en ruimte van de cultuurhistorische omgeving. Juist de combinatie van die tegenstellingen maakt dat er dynamiek heerst in Borsele. Met de begrenzing van de transportaders de A58 en de Westerschelde is dit het verhaal van het ‘land van Borsele’: een verhaal van energie.